Hjem

Sirkel Forlag er et samvirkeforetak eid og drevet av forfattere. Som en sammenslutning av forfattere som gir ut bøker på egne premisser er vi en idémessig nyskapning i den norske forlagsbransjen. 


Vi arbeider på samme måte som et "vanlig" forlag, men vil gjerne gi rom for å utfordre etablerte grenser og skape større bredde i det norske bokmarkedet.


Sirkel Forlag gir ut bøker både på papir og digitalt. Vi setter stor pris på papirboken, men har også interesse for nye  medier og muligheter. 


Vi har vært medlem av Den Norske Forleggerforening siden 2016 og Independent Publishers Guild siden 2018. 

Send oss en melding hvis du vil ha nyheter!